تبلیغات
جستار ناهید

جستار ناهید
هم افزایی 
قالب وبلاگ
صحنه ای از فیلم بین ستارگان هست که من خیلی دوست دارم . کتاب که از کمدمی افتد تا دختر توجه اش جلب شود باید کتاب را بخواند .  دلتنگی هم همین تجربه است . بیدار باشی که نمیدانی قرار است چه اتفاقی برایت بیفتد. میدانی دلتنگی اما برای چه کسی ، برای چه چیزی ، برای چه لحظه ای ؟
اول به سراغ دفترچه تلفنت میروی یکی یکی نام ها را بو میکنی . به یعضی اسم ها که میرسی مکثی میکنی و میروی تا ان سوی خیال .  بعضی اسم ها را نمیشناسی و با خود می گویی چه زود آلزایمر گرفته ای..... همین طور میروی میروی میروی بی هیچ نشانی که تو هم آوایت کند با این هجوم دلتنگی ....

[ 1397/04/31 ] [ 14:23 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
چند روزی است که همه جا پر شده از جنجال " آتش به اختیار " و باز شاهد تکرار هزار باره این تجربه هستیم که هیچ کس تلاش نمی کند به فهم این موضوع کمک کند . این وازه هم مانند بسیاری واژه های دیگر ابزاری شده برای جنجال و هیاهو . منقدان دولت راهی یافتند برای مشروعیت بخشیدن به اقدام وعمل ورای قوانین جاری و طرفدران هم برای تاختن بر منتقدان .
شاید برای همین در این کشور باید از کلمات با احتیاط استفاده شود .  نمی دانم چرا کسی از این منظر به موضوع نمی پردازد که  این مطالب در جمع دانشجویان مطرح  شده ( در حالی که می توانست در جمع گروههای دیگرمانند نظامیان، اساتید ، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه ،  قاریان قرآن ومداحان ویا حتی مردم کوچه وبازار  طرح شود ) وبایستی  به مثابه فرصت برای تقویت ازادی اندیشه در دانشگاه تلقی شود  در حالی که الان به  حربه ای برای نزاع داخلی گروههای سیاسی  ان هم در این شرایط بحرانی منطقه و دنیا بهره گرفته می شود  .
اما  چرا ربنای شجریان تبدیل به یک مصداق فرهنگی میشود ربطی  به این جناح های سیاسی  و لجبازیشان ندارد . واقعیت این است که ایا باور به  مشروعیت داشتن خواست  اکثریت  در ما نهادینه شده است یا خیر ؟ گرچه  این یک نکته اساسی در فلسفه سیاسی است قصد ندارم در این نوشتار به ان بپردازم .
 می خواهم  از زاویه تجربه زیسته شده  خودم موضوع را حلاجی کنم و بفهمم.
شجریان یک فرد نیست یعنی خاصیت ماندگاری در هنر همین است که فرد را خارج از دستاورد هنریش ارزیابی کنند . مثلا برای من که در زمان نوجوانی جنگ را تجربه کردم شجریان یعنی میهن دوستی انچنان که می خواند " از خون جوانان وطن لاله دمیده " یا  حس ازادی خواهی و زیر بار ظلم نرفتن در  " مرغ سحر " یا تجربه عشق در " بت چین " . من هرگز وقتی به این اثار گوش میکردم به این فکر نمی کردم که ایشان خوش قیافه است / چند بار ازدواج کرده / دروغ می گوید / هوش سیاسی دارد .... هرگز .
من در این اثار خودم را پیدا می کردم یا به نوعی کشف می کردم . ربنای شجریان را مطالبه می کنم چون در تمام سالهای پس از انقلاب تنها انتخاب من برای پر کردن اوقات تنهایی بود . انتخابی موجه و ممکن از سوی نظام قدر ت  که به واسطه تعریف جدید از ارزشها در عرصه موسیقی و  هنر  پدید آمده بود . از این رو ست که   من وهمنسلانم او را  به مثابه یک سرمایه نمادین  قابل احترام  و ارزشمند تلقی نموده وطلبش  می کنیم  .
بسیار مهم است که به هنگام قضاوت در خصوص اهمیت موضوعی ، خاستگاه ارزشمندیش را در چه بدانیم .  دفاع از ربنای شجریان برای بسیاری نماد حس معنویت خواهی است انگونه که در اذان مرحوم مودن زاده است  وان گونه که در اوای سحر انگیز ای" ایران " استاد بنان تجلی می یابد . مگر نه این که همه خواهانیم تا سنت های نمادین ایرانی اسلامی احیا شود .ما هنوز دلبسته شمعدانی و حوض آبی خانه مادربزرگ هستیم . دلتنگ کوچه هاو همبازی هایش ودور همی های فامیلی و همسایگی . شجریان هم همین است صدایش  با ما بوده در همه این سالها . 
من باور نمیکنم شجریان یک اخلال فرهنگی است چرا که اگر این گونه باشد ان وقت با حذفش باید اوضاع فرهنگ رونق پیدا کند ولی تجربه این سالها نشان داد که اوضاع چنین نبود و این همانقدر دور از ذهن است که بخواهیم شجریان را به مثابه نمادی از کل فرهنگ بدانیم . من نگران نسل اینده هستم که چگونه کوله بارش را در حذف نمادهای نسل قبل پر می کند. نگران هجوم اندیشه های دشمن از سوراخ های فرهنگی هستم که با حذف شجریان و شجریان ها در بدنه این فرهنگ ایجاد شده و به این راحتی پر نمی شود .
ساده باشیم .
[ 1396/03/22 ] [ 16:37 ] [ بنفشه رهایی ] [ نظرات ]
هنوز هم سر این عهد ازلی که از انسان گرفته شده و در متون دینی و عرفانی رمز گونه به آن اشاره می شود و انسان به بدعهدی وبی وفایی به این عهد متهم می شود ، تردید دارم چون در دایره فهم من جا ندارد .
اگر فرض کنیم که ذهن مانند یک لوح سفید نیست بلکه داده های پیشین بالقوه ای  در آن قرار دارد که به واسطه تجربه و قرار گرفتن در موقعیت  بالفعل می شود ، شاید این عهد هم در زمره همان ها باشد که باید به واسطه تجربه مرگ فعلیت پیدا کند . یعنی وقتی مردی ان وقت ان درکی که از این تجربه عظیم  در تو اتفاق می افتد باعث می شود تا این عهد را به یاد اوری و در ان شرایط دیگر در این شرایط قراردادی زمان و مکانی نمی گنجی.
الکترون ها در مدار خود می چرخند تا وقتی که انرژی دریافت کنند دیگر در مدار قبلی نمی توانند بمانند و کوچ می کنند به موقعیت جدید . ان جا انرژی ازاد می کنند و بعد دوباره به همان سطح انرژی قبلی برمی گردند . من فکر میکنم شاید تجربه مرگ همین کار را با ما میکند .حالا معادل انرژی برای الکترون در انسان همان اگاهی است .
اگاهی که ادم را از مدار بهشت به زمین پرتاب کرد و یا مولانا را از زمین به اسمان . با این اوصاف تجربه مرگ  ادم را اگاه می کند به واسطه داده پیشینی به نام  عهد الست و چه حالی دارند کسانی که قبل از مرگ فیزیکی این داده  را فعال کنند.
به اعتقاد من مرگ لذت بخش ترین تجربه ادمی است .

[ 1396/03/22 ] [ 16:01 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
 از تبعات تعطیلات عید و تلاش برای زمینی شدن و عینی بودن به جای گشت وگذارهای ذهنی واندیشه ورزی و سیرو سلوک های فلسفی ، یکی هم اضافه وزن بود . بی پروایی در مصرف شیرینی و غذا ونوشیدنی و پرهیز از ورزش وپیاده روی و کوه . اما با عذاب وجدان . اگاهی به هر شکلی رنج اور است حتی در غذا خوردن . وقتی میدانی دقیقا این شیرینی یا غذا یا نوشیدنی ودسر کدام بخش از وجودت را نشانه گرفته از زهر هلاهل هم بدتر می شود واصلا خوره می شود در جانت . به پیشنهاد دوستی قرار شد یک هفته ای  را به ریاضت جسمی اختصاص دهم تا بلکه جسمم پاک شود از کربوهیدارت ، چربی های اشباع نشده و قند ها . ایکاش می شد با رژیمی این اضافه خوری های زهن را هم پالیده می کردم .بهر حال عزم جزم کردم برای این یک هفته ولی نمیدانم تا کجا دوام بیاورم. با شما همراه می شوم شاید این نوشته روزی به درد کسی خورد .


[ 1396/01/19 ] [ 18:14 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
گریزی نیست !
هر چقدر هم که سعی کنی  خودت را در لجن متعفن روزمرگی غرق کنی فایده ای ندارد . رهایی از خوانده ها ممکن نیست . کشتن آرمانها بی معنا ست .  به یکباره اوار می شوند بر سرت درست در لحظه ای که فکر میکنی همه چیز خوب پیش می رود . قاب  اندیشه  را حتی اگر از روی دیوار برداری و بشکنی و نابود کنی ، جای تاریک وروشنش روی دیوار می ماند. مگر ان که دیوار را خراب کنی  . چه بد اگر آن دیوار حامل ساختمان باشد.
ورطه هولناکی است  سردرگمی بین بین داشته ها و دانسته ها !


* پینوشت : دیوار حامل در ساختمان دیواری است که وزن ساختمان را تحمل می کند واگر بریزد کل ساختمان فروخواهد ریخت

[ 1396/01/19 ] [ 14:12 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
دیروز یکشنبه 21 آذر فرصتی پیش آمد تا در مراسم بزرگداشت سالروز نجات آذربایجان شرکت کنم. این مراسم به همت جناب دکتر هوشنگ طالع و بانو ویدا صارمی وسایر میهن دوستان برگزار شد . مهمترین وجالب ترین نکته این جلسه معرفی کتاب "فراز وفرود فرقه دموکرات دموکرات آدز بایجان " نوشته جمیل حسنلی وترجمه منصور همامی  که در 252 صفحه توسط نشر نی به چاپ رسیده است  ، بود . در این روزهایی که شعارهای عجیب وغریب تعداد محدودی  تماشاگر در استادیوم ازادی هنگام بازی استقلال وتراکتور سازی تبریز از سوی ایرانیان محکوم شد خواندن مطالبی در باب واقعیت های شخص پیشه وری وجریان تجزیه اآذربایجان خالی از لطف نیست .
با فروپاشی شوروی نه‌فقط بخش مهمی از مضامین و مسائل تاریخی مربوط به این دوره که تا پیش از آن به‌دلیل اختناق حاکم بر اتحاد شوروی امکان طرح و بحث نداشتند، از نو مورد توجه و بررسی قرار گرفتند، بلکه با گشایش آرشیوهای محرمانه‌ی شوروی، اسناد و مدارک مهمی در دسترس پژوهشگران قرار گرفت که در روشن‌کردن این مضامین و مسائل مؤثر واقع شد. بحران آذربایجان در سال‌های پایانی جنگ دوم جهانی، یعنی نقش شوروی در تشکیل یک حکومت خودمختار در آذربایجان، چگونگی تبدیل این واقعه به یکی از نخستین صحنه‌های رویارویی شرق و غرب و بالاخره تحولاتی که به لزومِ پایان‌دادن به این ماجرا منجر شد یکی از این مضامین و مسائل تاریخی است که اینک به نحوی جدّی و اساسی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این کتاب که آن را گزارشی مرحله به مرحله و مستند از سرگذشت آذربایجان از روز هجوم واحدهای نظامی ارتش سرخ بدان سامان در شهریور ۱۳۲۰ تا اندک‌زمانی بعد از خروج واحدهای مزبور از خاک ایران در بهار ۱۳۲۵ نیز می‌توان توصیف کرد، محور اصلی بحث به چگونگی فراز و فرود فرقه‌ی دموکرات آذربایجان اختصاص دارد.طبقه بندی: معرفی (کتاب ، شخصیت )،
[ 1395/09/23 ] [ 00:59 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
دوستی در خصوصی پیام داد که در فلان جلسه از اقتصاد اتریشی گفتید و..... در جواب ایشان گفتم زمانی که من از اقتصاد اتریشی گفتم این واژه هنوز در ادبیات خیلی رشته ها بیگانه بود . باقی بقای وجود نازنین دکتر موسی غنی نژاد که در سال اول افتتاح موسسه پرسش افتخار حضور در دوره "هایک " را داشتم .
برای دیدن مقاله ای که در سال 1387 در این خصوص چاپ شد به این لینک بروید .
ضمنا مطلع شدم که مقاله روایتی نو از مثلث هایک که در همان سالها  در روزنامه سرمایه چاپ شده بودبه صورتی مجلدی 30 صفحه ای در فضای مجازی فروخته می شود . مایه تاسف است که بدون این که نامی از بنده به عنوان نگارنده برده شود . بزودی فایل این مقاله را برای دانلود در وبلاگ قرار خواهم داد .

برچسب ها: هایک، مثلث هایک، اقتصاد اتریشی،
[ 1395/09/13 ] [ 13:56 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]

به مناسبت روز جهانی زنان روستا، حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری مؤسسه رسانه، اندیشه و زن (راز) نشستی را روز شنبه 8 آبان 1395 با حضور علاقمندان و اعضای انجمن برگزار کرد که در آن حقوق اجتماعی - اقتصادی زنان روستایی مورد تحلیل و نقد وبررسی قرار گرفت.

این جلسه با حضور دکتر رضا اسلامی (مدرس حقوق عمومی و حقوق بشر دانشگاه شهیدبهشتی)، دکتر زهرا رهایی (مدیر پژوهش انجمن زنان کارافرین و سیاستگذاری توسعه کارآفرینی زنان روستایی) و دکتر محمود جمعه پور (جامعه‌شناس و مدرس برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ) برگزار شد.

برای خواندن گزارش به ادامه مطلب یا لینک زیر مراجعه کنید

انجمن جامعه شناسی ایران


ادامه مطلب برچسب ها: زهرا رهایی، ناوک شیمی پخش،
[ 1395/09/6 ] [ 18:48 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
در این هوای سرد ناجوانمرد
یک عده در کولاک گیر کردند وهنوز نیروهای امداد نتوانستند آنها را نجات بدهند
یک عده در راه بازگشت به کشور در عراق شهید شدند .
یک عده در تصادف دوقطار از دنیا رفتند .
یک عده .....
یک ......
..........


[ 1395/09/6 ] [ 18:20 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]


بحث کارآفرینی زنان در ایران طی سال‌های اخیر بسیار مطرح شده است و به زمان حال باز نمی‌گردد. بوده و هستند زنانی که بدون هیچ پشتوانه‌ای دست به انجام کارهای بزرگ زده و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته اند. اینکه کارآفرینی و اشتغالزایی دو مفهوم متفاوت‌اند یانه، موضوع مورد گفت وگوی ما با زهرا رهایی یکی از زنان کارآفرین کشور است که در ادامه می‌خوانید:

 


ادامه مطلب برچسب ها: زهرا رهایی، ناوک شیمی پخش،
[ 1395/09/5 ] [ 22:17 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
این وبلاگ عموما به مسایل غیراقتصادی اختصاص داشت . دغدغه های ریز و درشت زندگی ! در روزهایی که هنوز عاشقی معنا داشت ومن دوست داشتم از مسیر عاشقی بنویسم . روزهایی که  حس میکردم ادمها با هم متفاوتند و ازتجربه های برخورد نزدیک با انها طی سفرنامه ها بنویسم . روزهایی که فکر میکردم سیاست پدر مادر داره و دوست داشتم از ان بنویسم . روزهایی که با همه وجود پای تاتر و فیلم می نشتم و ساعتها درگیر می شدم وبعد خودم را میرسوندم که اینجا از دریافتهام بنویسم . روزهایی که کتاب ....... نه کتاب هنوز هست . هنوز عطش دارم برای کتاب .
بهر حال چند وقتیه هیچ چیزی انقدر ترغیبم نمیکنه که بیام راجع بهش بنویسم .
این لینک  اخرین نوشته ام در مورد تحلیل سیاستهای مالیاتیه که در بخش مقالات گذاشتم . میدونم بی ربطه به اینجاو این فضا و حتی موسیقی وبلاگ  ولی خب بهر حال نوشته است .تنها چیزی که فعلا توی توبره ام هست .

navakchem.ir

پاینده باشید .

[ 1395/06/9 ] [ 19:40 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]

این نمایش را دوست داشتم . خیلی دوست داشتم .ولی  واقعا از چه چیز این نمایش لذت بردم ؟
از  این که منولوگ بود درست مثل خیلی منولوگ های خودم ؟
 از این که مثل قاضی یا بازجو جلوی هنرپیشه ها نشسته بودم و به اعترافاتشان گوش می کردم؟
  از این حس که شاهد دستگیری  قاتل زنجیره ای بودم ؟ 
از این که می دیدم  زن علت معاونت در قتل ها را عشق به بهرام می دونست ؟
از این که قاتل می گفت بعد از قتل های متعدد فهمید  لذت بعد از عادته ؟
از بازی زیبای نوید محمد زاده ؟
از مهربونی لیلی رشیدی ؟
از همدلی با صحرا فتحی ؟
این نمایش قبلا هم اجرا شده هم در ایران و هم در خارج از کشور . با بازیگرهای مختلف . بهر حال اگر وقت داشتید در  این هفته پایانی ببینید. این هم لینک فروش بلیط
http://tik8.com/theater

برچسب ها: دکلره، نوید محمدزاده، لیلی رشیدی،
[ 1395/05/2 ] [ 16:03 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
نمیدانم چرا هر وقت در اوج کارو فعالیت و هزار مساله ریز ودرشت هستم ودرست در لحظه ای که دلم می خواهد روزها به جای 24 ساعت حداقل 30 ساعته باشند ، یاد این وبلاگ می افتم . انگار هر دوره ای که میروم و به روز میکنم خودم را به لحاظ کار و دانش و احساس موظفم بیام اینجا و این وبلاگ را هم اپدیت کنم .
و امان از این اپ شدن ها که درست مثل ادوار تجاری ادم را بین فراز و فرود در نوسان می اندازد و وای به روزی که زمان فرازت طولانی شود.


[ 1395/04/26 ] [ 16:33 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
به هر قیمتی , At Any Price  انام فیلمی است از اقای رامین بحرا نی فیلمساز ایرانی تبار متولد آمریکا که درحال حاضر پروفسور کارگردانی فیلم در  دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک  هستند . داستان فیلم خیلی به نظرم جذاب بود واز همه مهمتر پایان فیلم . مزرعه داری برای حفظ کسب و کار خانوادگی خود به هر کاری دست می زند . از شستن ذرت ها و فروش دوباره آنها تا ضد وبند های مختلف و استفاده ابزاری از هر چیزی که در سرراهش هست برای رسیدن به هدف . با این همه نسبت به آینده این کسب وکار به شدت نگران است زیرا دو فرزندش یکی دل در گرو فتح قله ها دارد و دیگری عاشق مسابقات اتوموبیل رانی است و عملا وارثی برایش نمانده و این درحالی است که هرروز سهم بازارش کم می شود و رقیبش بر وی پیشی میگیرد . برگشتن به دوران رونق رویا اوست .
این مرد در مسیر زندگی در شرایطی قرار می گیرد که مجبور می شود قتل پسر رقیبش که در یک اتفاق به دست پسر خودش صورت گرفته بود را مخفی کند و همین نقطه عطف داستان است و در ادامه شاهد ان هستیم که همه چیز به نفع او تغییر میکند .رقیب جدی اش در منطقه به دلیل گمشدن پسرش ( همو که کشته شده ) بازار را از دست می دهد . پسر کوچک مرد ( قاتل) از این که زیر چتر حمایتی پدرش توانسته قتل را مخفی کند خود را مدیون پدر میداند و شروع به فعالیت در جهت حفظ کسب وکار خانوادگی می شود و همسر مرد هم البته در عین ناباوری بیینده ( با توجه به پیش زمینه هایی که قبلا در ذهن مخاطب ساخته شده ) در کنار همسر وفرزندش می ماند . در نهایت در انتهای فیلم همه  خانواده در جشن تقدیر از مشتریان شادمانه میرقصند.
البته فیلم ریزه کاری های دیگری هم دارد که باید دید وارزشمند است از جمله  روابط عاطفی و عشقی که در فیلم تعریف می شود. نقش زنان فیلم در موقعیت های مختلف از پتانسیل بالایی برای تحلیلی وبررسی برخوردار است .با این همه من فیلم را به خاطر پایان بی نظیرش دوست دارم . شاید به این دلیل که این روزها تعداد آدمهایی که به هر قیمتی سعی می  کنند وضع موجود را حفظ کنند زیاد شده است . البته این حفظ وضع موجود و استمرار آن تنها به کسب و کار ختم نمی شود مظاهر دیگر هم دارد مانند دل بستن به یک ارمان ، اندیشه ، قدرت ، شهرت ، حتی رنج .
این فیلم این پیام راداشت که برخلاف بسیاری از آموزه های اخلاقی که در ما نهادینه شده آدمهای به هر قیمتی ،  الزاما عذاب وجدان نمی گیرند . الزاما از کرده خود پشیمان نمیشوند و الزاما نتیجه کارهایشان را در این دنیا نمی بینند . اتفاقا ممکن است همه چیز به نفع آنها تمام شود و شادمانه پایکوبان به زندگی ادامه دهند نسل اندر نسل . و این داستان ادامه دارد ....
 

برچسب ها: رامین بحرانی، به هر قیمتی،
[ 1394/11/24 ] [ 12:31 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
در آستانه جشن پیروزی انقلاب هستیم .  نسل من  کودکی را  درانقلاب ، نوجوانی را در جنگ ،جوانی را با تعدیل های اقتصادی و کشمکش های قدرت و نهایت  میانسالی  را در تحریم سپری کرد . برای این نسل کنش بی معناست . ما همیشه بازیگر صحنه هایی بودیم که دیگران برایمان رقم زدند .
صحنه انقلابی که  نسل قبل برایمان چید و بعد ها خودش را مظلومانه نسل سوخته خواند . همان ادمهای ارمانی هیجانی که  خودشان هم نمیدانستند چه میخواهند و فقط به نخواستن هایشان فکر میکردند . همان کسانی که سالها بعد ما را به جرم همراهی نکردن در پیگیری ارمانهایشان متهم می کردند .
خلاصه تا به خودمان امدیم نسل جدید با ابزارهای محیرالعقول فضای مجازی بر سرمان هوار شدند و ما شدیم بندگان خدایان دیجیتال . انگار شکافی بین ما افتاده که با هیچ تلاشی پر نمیشود . اینها همه چیزمان رابه سخره می گیرند . ارزشهایمان ، تحصیلاتمان ،تعلقمان به طبقه متوسط ، نوستالژیهایمان. اینها حتی عشقهای ما را هم مسخره میکنند . دلتپیدن هایمان واشک ریختن هایمان به پای نرسیدن به عشقهایی که هیچ وقت هم نفهمیدیم چرا عاشق شدیم ؟
 ما هم که انگار شیفته این نقش قربانی شدیم . دل خون و خسته  ادامه میدهیم تا ببینیم برایمان در سالخوردگی چه صحنه ای میچینند . به راستی که ما مصداق  خونین دلان جاودان هستیم و همچنان قند در دلمان آب می شود وقتی میگویند
 فلک را سقف بگشایم و طرحی نو در اندازیم .[ 1394/11/21 ] [ 15:24 ] [ زهرا رهایی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 15 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

ناهید از خدایان باستانی و و نمادی از رسایی و کمال زن، فریادرَس و پشتیبان زنان است.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
href="http://www.k2cod.com">وبلاگ نویسان قالب وبلاگ وبلاگ اسکین قالب میهن بلاگ
Free Page Rank Tool